Archive for July, 2008

Ilustrarte 2008

July 30, 2008  |  Blog  |  2 Comments


Aqui va una ilustraciĆ³n que realice en el taller de IlustraciĆ³n infantil con Svjetlan Junakovic durante el Ilustrarte 2008.

Here’s an ilustration that I did at Children’s Ilustrations workshop with Svjetlan Junakovic at Ilustrarte 2008.